Přehled činnosti firmy Seman-servis

Původní elektroinstalace panelových objektů je již daleko za hranicí své životnosti. Esteticky, ale především technicky je zcela zastaralá a nevyhovující. Hlavním problémem jsou hliníkové rozvody tažené vodiči AY. Vodiče jsou vlivem přechodového odporu v proudových spojích vyhřáté a křehké (vysoká náchylnost k lámání i při nepatrném pohybu). Extrémem jsou pak i požáry panelových domů z důvodu této zchátralé elektroinstalace. Jedním z dalších problémů, které musí obyvatelé panelových domů řešit je nedostačující počet přípojných míst pro domácí spotřebiče. Vybavenost domácností těmito spotřebiči naproti tomu neustále stoupá a tak dochází k ještě většímu přetěžování proudových spojů v elektrických rozvodech. Postupná celková rekonstrukce elektroinstalace je nevyhnutelná.

Rekonstrukce elektrorozvodů v obytných domech.

Provádíme rekonstrukce elektroinstalací v panelových domech, rodinných domech, bytech,komerčních a rekreačních objektech.
Rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů v obytných objektech, výměnu všech přístrojů, jističů, svorkovnic, HDV svorkovnic, propojovacích vodičů.
Skříně zůstanou stávající, náplň bude kompletně vyměněna dle platných elektrotechnických a požárních norem a předpisů.
Rekonstruujeme elektrické rozvody v bytech, včetně domovních telefonů a slaboproudu (pevná linka,internet apod.) Provádíme lištové i skryté rozvody.
Součástí zakázky je výchozí revize a zajištění veškeré administrativy včetně nových odběrných přihlášek a zaplombování elektroměrů.

Rekonstrukce osvětlení společných prostor panelových domů.

Jste-li vlastníkem standardního panelového domu, jistě si přejete snížit náklady na provoz. Jedním z nemalých nákladů jsou náklady na osvětlení společných prostor domu. K nejvyšším ztrátám dochází při osvětlení schodiště domu, které se standardně rozsvěcí celé. Řešením je instalace spínání osvětlení pohybovými senzory.
Naše firma dodává a instaluje svítidla s vestavěnými PIR spínači pracující na principu pohybového spínání pomocí pasívní infračervené technologie, na každém podlaží domu. Tato PIR svítidla reagují na pohyb, to znamená, že se bez použití schodišťových vypínačů automaticky rozsvítí světlo na podlaží při pohybu osob.

Rekonstrukce systémů nouzového osvětlení.

Součástí elektroinstalace společných prostor panelových domů je systém nouzového osvětlení budovy, který zajišťuje dostatečné osvětlení únikového koridoru (schodiště domu, spojovací chodby, vstupní vestibul domu) i po výpadku dodávky elektrického proudu do objektu. Starší systémy nouzového osvětlení bývají poruchové nebo nefunkční.
Dodáváme a instalujeme moderní systémy nouzového osvětlení s nezávislými svítidly které jsou jednoduché na instalaci i na údržbu, navíc spolehlivostí v krizových situacích. Každé svítidlo obsahuje úsporný zdroj osvětlení, vlastní akumulátory i nabíjecí zdroj. Napájecí vedení je stále připojeno na přívod elektrické energie pro osvětlení budovy. Při výpadku proudu elektronika instalovaná ve svítidlech tuto novou situaci vyhodnotí a svítidlo zapne. V klidové situaci dochází k dobíjení vestavěných akumulátorů. Funkce svítidel není omezena ani při požáru v budově (kromě případu, kdy se svítidlo nachází přímo v zóně ohně). Dojde-li k přehoření napájecího vedení, svítidlo tuto situaci vyhodnotí jako výpadek proudu a rozsvítí se… Osvětlení únikové zóny je tak bez problémů zajištěno.

Rekonstrukce rozvodů domácích telefonů.

Dodáváme a instalujeme nejmodernější systémy domácí telefonních okruhů, přístrojů a zvonkových panelů s osvětlenými tlačítky a se zvýšenou odolností proti násilnému poškození.
Dodáváme a instalujeme elektronické systémy pro otvírání hlavních vchodových dveří pomocí snímacích čipů.

Revize elektrického zařízení, revize elektroinstalací a hromosvodů.

Podle zák. č.48/82 sb, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 1500, musí být každé nové elektrické zařízení a instalace, před uvedením do provozu odborně prověřeno výchozí revizí.
Dle ČSN 33 1500 musí provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistit provedení pravidelné revize tohoto zařízení v předepsaném intervalu. Interval revizí společných prostor obytných panelových domů je v současnosti 5 let.
Naše firma Vám nabízí provedení revizí elektroinstalace v krátkých lhůtách za příznivé ceny.
K revizím Vám zdarma vypracujeme kalkulaci na odstranění závad při revizi zjištěných.

Nepodceňujte nebezpečí, které staré rozvody a elektrické přístroje můžou způsobit!!!!!

Po telefonickém nebo E-mailovém kontaktu, Vám bezplatně provedeme prohlídku společných prostor objektu a dodáme návrh nejvhodnější realizace, včetně cenové nabídky.